×

Bez kategorii

Otwarcie wystawy Owadów-Brzezinki – polskie unikatowe stanowisko paleontologiczne w kamieniołomie firmy Nordkalk”

W dniu 10 maja br. w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance otwarta została wystawa okresowa pt. „Owadów-Brzezinki – polskie unikatowe stanowisko paleontologiczne w kamieniołomie firmy Nordkalk”.Wystawę zorganizowała firma NORDKALK przy współpracy merytorycznej z Instytutem Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS.

Wystawa poświęcona jest późnojurajskim skamieniałości z unikatowego stanowiska paleontologicznego Owadów-Brzezinki w gminie Sławnie (powiat opoczyński), gdzie znajduje się kłm Owadów-Brzezinki.

W stanowisku tym udokumentowano bogaty zespół górnojurajskich skamieniałości organizmów morskich i lądowych, odznaczających się wyjątkowo dobrym stanem zachowania, opisanych dotąd w kilkudziesięciu publikowanych pracach naukowych.

W kamieniołomie Owadów-Brzezinki dokonano wielu odkryć skamieniałości zwierząt morskich, zarówno bezkręgowców – m.in. specyficznego zespołu amonitów, homaropodobnych skorupiaków, skrzypłoczy i kręgowców: drapieżnych ryb kostnoszkieletowych, gadów morskich: żółwi skrytoszyjnych ichtiozaurów oraz plezjozaurów. Zdecydowana większość rozpoznanych skamieniałości reprezentuje dotychczas gatunki nieznane, a ich naukowy opis stanowi istotny wkład w poznanie historii życia tych grup zwierząt.

Stanowisko Owadów-Brzezinki pozwala na całkowicie nowe spojrzenie na geologiczną przeszłość (tak zwane okno tafonomiczne) świata organicznego późnej jury, ukazujące nie tylko nieznany zapis ewolucji organizmów żywych, ale również paleogeografię Europy w późnej jurze. Znaleziska paleontologiczne, które pochodzą z kamieniołomu Owadów-Brzezinki, świadczą o tym, że region Sławna w późnej jurze stanowił swoisty węzeł paleobiogeograficzny łączący kilka regionów. To tutaj spotykały się fauny morskie i lądowe pochodzące z różnych obszarów kontynentu.

Niedaleko zbiornika morskiego, w którym powstawały wydobywane w kamieniołomie Owadów-Brzezinki wapienie, znajdował się niewielki ląd lub archipelag małych wysp. Z tego właśnie obszaru pochodzą szczątki zwierząt lądowych. Jednymi z najciekawszych były zwinne krokodylomorfy, których doskonale zachowane szczątki znajdujemy w tutejszych skałach. Ponad ich głowami szybowały gady latające (pterozaury) oraz liczne owady, których szczątki znajdowane są też w skałach.  

Jak na otwarciu wystawy wielokrotnie podkreślali autorzy wystawy, realizowany projekt naukowo-badawczy w Owadowie-Brzezinkach ma duże znaczenie nie tylko dla paleontologii jako nauki i popularyzacji tej dziedziny w Polsce, ale również dla rozwoju regionu i jego mieszkańców. Od kilku lat w gminie Sławno prowadzone są cyklicznie warsztaty i wykłady, których głównym celem jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród mieszkańców regionu, poprzez inicjowanie atmosfery zrozumienia i poszanowania środowiska naturalnego. Działania te skierowane są w głównej mierze do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do osób zainteresowanych badaniami i ochroną dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego naszego kraju. Konsekwencją tych działań i prac badawczych jest utworzenie i nadzorowanie Geoparku Owadów-Brzezinki w gminie Sławno, gdzie w powstałym muzeum paleontologicznym można podziewać skamieniałości odkrytych tu jurajskich zwierząt oraz ich rekonstrukcje.

Zbieranie, zabezpieczenie i opracowywanie naukowe tej niezwykłej kolekcji skamieniałości jest możliwe dzięki doskonałej współpracy pomiędzy samorządową władzą lokalną (Urzędem Gminy w Sławnie), firmą Nordkalk (właścicielem kamieniołomu Owadów-Brzezinki) oraz środowiskiem naukowym obejmującym różne instytucje (Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Stowarzyszenie PHACOPS, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Oryginalne skamieniałości oraz rekonstrukcje zwierząt odkrytych w Owadowie-Brzezinkach można od środy 10 maja zobaczyć w Miedziance.

Podobne wpisy

więcej

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi plików cookie.


Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi