×

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z ochroną danych w Nordkalk Sp. z o.o

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Nordkalk Sp. z o.o. (dalej „Nordkalk”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Nordkalk Sp. z o.o , pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 583-21-67-150 REGON: 191248246, KRS 0000010481 (dalej jako: „Administrator” lub „Nordkalk”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się korzystając z poniższych danych:

Dorota Wieczorek – email: inspektorochronydanych@nordkalk.com

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

(i) zawarcia i wykonanie umów z klientami lub kontrahentami

(ii) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi

(iii) marketingu produktów własnych Administratora

b) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

c) zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu :

(i)prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

(ii) prowadzenia rekrutacji

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych , akt osobowych pracowników

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Nordkalk, np. tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz Nordkalk, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom wspierającym Nordkalk w prowadzonej działalności na jej zlecenie (w tym: dostawcom narzędzi informatycznych), podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wlk. Brytanii i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych oraz pracowniczych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód na przetwarzanie danych marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Nordkalk z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Nordkalk lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem muszą Państwo podać swoje dane osobowe.

5. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Nordkalk.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Nordkalk pod adresem: inspektorochronydanych@nordkalk.com

Nordkalk może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Nordkalk danych.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by np. skontaktować z Nordkalk, czy skorzystać z usługi Newsletter. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Nordkalk może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

Nordkalk gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są one powszechnie używane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Jeśli nie chcecie Państwo korzystać z plików cookie , możecie nimi zarządzać i kontrolować za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookies, usuwając je z „historii przeglądarki” tj. pamięci podręcznej po opuszczeniu strony.

Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

Pliki cookies używane przez witrynę internetową Nordkalk (www.nordkalk.pl) można podzielić na następujące kategorie:

  1. Pliki cookies konieczne,
  2. Pliki cookies funkcjonalne,
  3. Pliki cookies wydajności.

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

Pliki cookies wydajności: (suwak do zaznaczenia):

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie strony. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole wyboru (suwak), które pojawi się po otwarciu „Ustawień prywatności” na dole witryny. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Funkcjonalne Pliki cookies: (suwak do zaznaczenia):

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Państwa wyborach, dzięki którym Nordkalk może zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (suwak), które pojawi się po otwarciu strony gdpr.pl. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia witryny Nordkalk lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Jak zarządzać plikami cookies?

Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Nordkalk spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian. Ważnym jest, aby zapoznać się z aktualnie opublikowaną wersją Polityki prywatności.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi plików cookie.


Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi