×

Produkty & Zastosowania

Kamień wapienny wykorzystywany przy produkcji stali

Wapno odgrywa kluczową rolę w produkcji stali i dlatego tak ważne jest, by opracować wapno nie zawierające paliw kopalnych w ramach przyjętego przez Nordkalk planu działania na rzecz stali bez paliw kopalnych.

Wapno jest powszechnym środkiem żużlotwórczym, stosowanym od bardzo dawna w hutnictwie. Właściwości wapna, wraz z cząsteczkami CaO, umożliwiają hucie uzyskanie odpowiedniej zasadowości w żużlu stalowniczym w pierwszych etapach metalurgicznych procesu produkcji stali. Ta właściwość żużla jest ważna podczas usuwania zanieczyszczeń ze stali, ponieważ jego odpowiednie właściwości zwiększają przenoszenie zanieczyszczeń ze stopu do żużla.

Usuwanie żużla

Różne wymagania dotyczące wapna

Huty mają różne wymagania dotyczące żużla. Lista żądań obejmuje m.in. ilość i rodzaj zanieczyszczeń do usunięcia, chemię materiałów ogniotrwałych, rodzaj procesu topienia itp. Oznacza to, że różne huty mają różną specyfikację i wyzwaniem dla dostawcy wapna jest spełnienie tych wymagań. Jednak powszechnym zapotrzebowaniem jest niska zawartość siarki i fosforu w wapnie, ponieważ są to jedne z najczęstszych pierwiastków, które należy usunąć z wytopu stali przy wytwarzaniu żużla stalowniczego.

Ponadto specjalnymi wymaganiami dla wapna może być stopień wypalenia. Generalnie na rynku istnieją dwie metody wypalania – w piecu obrotowym lub szybowym. W przypadku gatunków stali o niskiej zawartości węgla, np. niektórych wyrobów nierdzewnych, najbardziej interesujące jest wapno palone z pieca obrotowego. Powodem tego jest to, że wapno z pieca obrotowego („twardsze spalone”) ma mniejszą zawartość węgla resztkowego, co oznacza, że ​​mniej węgla jest wprowadzane do produkcji stali nierdzewnej.

Wybór wapna to również kwestia położenia geograficznego. Produkcja musi się opłacać i wapno nie może podróżować zbyt daleko, dlatego huta musi szukać opcji dostawy z wykorzystaniem transportu lądowego lub alternatywnie rozważać możliwości opłacalnego transportu morskiego.

Oprócz zawartości chemicznej, wymagania obejmują rozkład wielkości cząstek i sposób zminimalizowania ilości miału w produkcie wapiennym. Klient ładuje wapno do wytopu stali na różne sposoby, a w zależności od obsługi materiału, rozkład wielkości i % miału mogą być kluczowymi kwestiami.

Ze względu na te różne wymagania, huta często wybierała jedno lub dwa źródła wapna… a przynajmniej tak było, jednak świat się zmienia!

Dwutlenek węgla to game changer

Rola CO2 w zmianach klimatu jest najważniejszym wyzwaniem. W ramach zmniejszania emisji COUnia Europejska uruchomiła w 2005 roku Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS). Prostym pomysłem było ustalenie ceny emisji CO2, aby złagodzić globalne ocieplenie.

 We wczesnych dniach systemu, kiedy cena emisji CO2 wynosiła około 5-10 €/tonę, a liczba bezpłatnych uprawnień była duża, przemysł wapienniczy nie miał większych problemów finansowych z powodu kosztów CO2. Jednak dzisiaj, przy cenach praw do emisji CO2 powyżej 80 euro/tonę i przy mniejszej liczbie bezpłatnych uprawnień, wpływ finansowy jest znacznie wyższy. Wywiera to dużą presję również na ostateczną cenę produktu.

Podczas kalcynacji wapna uwalniane jest dużo CO2. Jest to część reakcji chemicznej mającej na celu wytworzenie CaO („wapno palone”) z CaCO3 (wapień). Inny czynnik przyczyniający się do emisji CO2 pochodzi z paliwa używanego do spalania wapienia. Wraz ze wzrostem ceny emisji CO2 oznacza to, że wzrasta również koszt produktu końcowego.

Aby pozostać opłacalnym, coś musi się zmienić. Trzeba zastanawiać się nad nowymi sposobami produkcji wapna. Chodzi o redukcję CO2. W przypadku produkcji wapna może to być wszystko, od wydobycia bez kopalin, przez wybór paliwa w procesie spalania, a nawet wychwytywanie uwolnionego CO2 za pomocą technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

Ale ponieważ producenci wapna rozważają różne opcje ograniczania emisji CO2, to samo dzieje się z przemysłem stalowym. Wyraźnym tego przykładem jest projekt Hybrit, w którym stal ma być produkowana za pomocą wodoru zamiast węgla. Będzie to nie tylko koniec wielkich pieców w krajach skandynawskich, ale także wpłynie na zmianę wymagań dotyczących frakcji i chemii wapiennej.

Jedno jest pewne – przemysł wapienniczy czekają zmiany, bo wciąż pojawią się nowe produkty wapienne i co raz częściej wykorzystywane są paliwa alternatywne. Wszystkie te kroki mają jasny cel – obniżenia całkowitej emisji CO2 podczas produkcji stali.

Podobne wpisy

Produkty & Zastosowania

Wapnowanie pod rzepak czy warto?

więcej

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi plików cookie.


Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi