×

Produkty & Zastosowania

Wapnowanie – zysk większy niż oczekujesz

Obecna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie wymaga szczególnie rozsądnego podejścia do wydatków ponoszonych na produkcję w rolnictwie. Powinny one być tak skalkulowane, aby stosunek kosztów do oczekiwanego plonu gwarantował jak najlepszy rezultat finansowy. Należy jednak pamiętać, że zarówno inwestycje jak i oszczędności muszą być ekonomicznie uzasadnione i opierać się na racjonalnych przesłankach uwzględniających m.in. analizy glebowe, sygnalizację występowania chorób, szkodników czy też wyniki doświadczeń. Odpowiednio ustalone nawożenie, dawkowanie środków ochrony roślin i zmianowanie powinny gwarantować zwrot poniesionych nakładów i zysk.

Z doświadczenia rolników praktyków i naukowców wynika, że nawożenie jest jednym z najistotniejszych zabiegów agrotechnicznych wpływających na wielkość produkcji roślinnej (Rys. 1).

Rys. 1. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon.

Znaczący udział nawożenia w kosztach produkcji przekraczający 1/3, a przy obecnych cenach sięgający połowy kosztów produkcji, jednoznacznie wskazuje, jak ważne są wydatki związane z tym zabiegiem agrotechnicznym. Należy pamiętać, że w odżywianiu roślin wszystkie czynniki są ważne, a elementem limitującym będzie zawsze ten o najmniejszej wartości. Spośród całego zestawu pH wydaje się być najważniejsze ponieważ nie tylko wpływa na funkcjonowanie biologiczne, fizyczne gleby, ale również chemicznie na wszystkie składniki odżywiania (Rys. 2).

Rys. 2. Wielkość wpływu zaniedbań na wielkość plonu.

Odczyn  gleby to znaczący element wpływający na wykorzystanie składników pokarmowych pochodzących z gleby i nawożenia. Na podstawie doświadczeń związanych z wykorzystaniem składników pokarmowych w zależności od pH gleby – możemy stwierdzić- że przez zakwaszenie możemy utracić więcej niż połowę składników z nawożenia (Rys. 3.)

Rys. 3. Wielkość wpływu zaniedbań na wielkość plonu.

Wielkość strat jest uzależniona od poziomu zakwaszenia gleby i możemy ją wyliczyć dla każdej uprawy i poziomu nawożenia. Przykładowy wynik wyliczenia  dla uprawy pszenicy ozimej przy oczekiwanym plonie 70q/ha i średniej zasobności gleby (Rys. 4.).

Rys. 4. Wielkość strat [zł] w nakładach na nawożenie NPK – pszenica ozima (wg cen XI 2021).

Długotrwałe utrzymywanie niskiego odczynu gleby wymusza konieczność rekultywacji silnie zakwaszonej gleby, poprzez jej wapnowanie wysokimi dawkami wapna, nawożenie nawozami naturalnymi oraz stosowanie preparatów odnawiających życie biologiczne w glebie. Przywrócenie żyzności zakwaszonej glebie wiąże się zawsze z dodatkowymi kosztami. Kwaśna gleba niesie również zagrożenia dla jakości produkowanej żywności.

Warto Pamiętać !!!

Wapnowanie to niezbędny zabieg poprawiający odczyn gleby, a po uregulowaniu,  systematyczne stosowanie wapna gwarantuje stabilizacje pH na optymalnym poziomie.

O pozytywnym wpływie tego zabiegu na rentowność produkcji roślinnej, świadczą sukcesy gospodarstw stosujących wapna nawozowe firmy Nordkalk oraz wyniki osiągnięte w prowadzonych przez nas doświadczeniach polowych.

Wzrost uzyskanych plonów w wyniku zastosowania produktów Nordkalk wskazuje na celowość wprowadzenia tego zabiegu agrotechnicznego jako stałego elementu planu nawożenia. Zysk finansowy wynikający z wapnowania ilustruje Rys5. Wykres przedstawia efekty z wapnowania wapnem Nordkalk Standard Cal, w doświadczeniu wieloletnim  na glebie o lekko obniżonym odczynie.

Rys. 5. Wartość wzrostu plonu w wyniku wapnowania wapnem Nordkalk Standard Cal.

Mając świadomość, że wapnowanie warunkuje zwrot wysokich kosztów poniesionych na produkcję roślinną należy traktować je jako czynność cykliczną, a nie jednorazowy zabieg.

Czynnik ekonomiczny może być szczególnie ważny w związku z zachodzącymi zmianami związanymi z ochroną środowiska. Planowany Europejski Zielony Ład w wielu aspektach dotknie producentów nawozów, nakładając wyższe wymagania co do jakości produktów jak i wymuszając większą przyjazność produkcji dla środowiska. To niewątpliwie przełoży się na ceny nawozów. Dodatkowo dochodzi aspekt ograniczeń dawek nawozowych w uprawach rolniczych, co nie pozwoli rolnikom na pokrywanie skutków nie racjonalnej gospodarki nawozowej wyższymi dawkami nazwożenia.

Dlatego z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych ale również możliwości produkcyjnych w gospodarstwie powinniśmy dbać o odczyn gleby z najwyższą troską.

Roman Rutkowski

Podobne wpisy

Produkty & Zastosowania

Wapnowanie pod rzepak czy warto?

więcej

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi plików cookie.


Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi